Xerox (US): bodemvorming

Weekvisie: De weekgrafiek laat twee potentiële positieve signalen zien: divergentie en de vorming van een hoofd-schouder bodemformatie. De dip op dagbasis (ABC correctie) heeft een fraaie bodem neergezet rond volatility-steun en retracements, dus een opleving is erg waarschijnlijk. Houdt rekening met een aanval op de belangrijke weerstandzone rond 7.80. Een uitbraak hierboven start een nieuwe primaire uptrend richting de projecties 8.60 en 9.34.

Wij beraden ons op een Trade Tip voor het aandeel. Vooralsnog ontbreekt het aan een goede risk/reward ratio. Een variant middels derivaten of het volgen van de markt de komende 1 a 2 weken is vermoedelijk het beste. Vermoedelijk wordt de komende tijd een nieuwe bodem gevormd rond 7.31 waardoor een trade wel interessant gaat worden.

  • Primaire trend: neutraal
  • Secundaire trend: gematigd positief
  • Steun: 6.94 / 6.72
  • Weerstand: 7.90 / 8.60* / 9.34*
  • Marktfase: bodemvorming, potentiële trendomkeer
  • Fonds informatie

Weekgrafiek Xerox (USA):

Previous articleAgeas: voortzetting uptrend
Next articleAkzo Nobel: steun moet houden
De artikelen op Buyem.nl zijn voornamelijk geschreven door A.J. Wessels Boer, CMT in Nederland en zijn bedoeld als informatie in algemene zin en zijn niet toegespitst op uw persoonlijke (financiële) situatie. Onze publicaties mogen derhalve niet beschouwd worden als een voorstel of aanbod tot 1) het aankopen of verhandelen van financiële instrumenten en/of 2) het afnemen een beleggingsadvies. De technische analyses van Buyem.nl zijn niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiële) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun adviseur. Buyem.nl ontvangt geen vergoeding van derden c.q. belanghebbende partijen voor welke analyse of Trade Tip dan ook.