Uitleg DBase

Hierbij een korte toelichting op onze Dbase zoals gepubliceerd op onze diverse websites. Allereerst enkele aannames. De Dbase is geen handelssysteem en moet als zodanig ook niet op die wijze gebruikt worden. Desalniettemin wordt de data achter de schermen, evenals varianten op de gebruikte algoritmes, wel door onszelf gebruikt om tot transacties over te gaan. In het algemeen kan de Dbase wel gebruikt worden als  “signalen generator” of als algemene marktmeter. Hieronder een korte toelichting van de gebruikte termen en enkele belangrijke beperkingen.

 • Item. Naam van het aandeel/markt.
 • Last. De laatste koers waarop de gegevens zijn berekend. Dit zijn geen actuele koersen! In principe wordt de Dbase wekelijks herberekend Er zijn echter omstandigheden waarbij een hogere frequentie gewenst is.
 • Reg. Dev. Regression Deviation. De afwijking ten opzichte van de regressie over een bepaalde periode. Bij extreme afwijkingen (groter dan 5%) volgt een alert. Dergelijke situaties komen veelal voor bij een harde draai van de korte termijn trend. De markt kan iedere dag 2% dalen, maar dan zal de afwijking ~0 bedragen (immers, constante daling/stijging is geen afwijking van de norm). Gebruik deze kolom vooral als “alert”.
 • Trend. Som van de korte en langere termijn trend. De richting zegt niets over de snelheid of momentum van de trend. De trend wordt als “neutraal” geclassificeerd bij te veel ruis.
 • ST. Short Term Trend. De trend om korte termijn.
 • LT. Long Term Trend. De lange termijn trend.
 • OB/OS. Overbought/Oversold. Deze kolom is leeg tenzij een ‘overdreven’ waarde in de dynamische RSI wordt waargenomen. In dit geval wordt “yes” geplot. Aan deze kolom moet niet veel waarde worden gehecht. Immers, in een vroege en sterke trendfase is een ‘extreme’ waarde immers bijna een noodzaak. Gebruik de waarde vooral als “alert”.
 • Dynamics. Zeer belangrijke kolom. Een complexe berekening van veel parameters om na te gaan of de aangegeven trend/conditie voldoende betrouwbaar is om verder te onderzoek te rechtvaardigen. De kolom is leeg, tenzij de drempelwaarde wordt gehaald waarna een vinkje wordt geplot. Een hoge mate van dynamiek vergroot de betrouwbaarheid van de signalen zeer sterk. Aangezien wij 500+ aandelen volgen (via onze pro-website www.xocharting.com), willen we graag de meest betrouwbare signalen filteren.
 • buy-zone. Indien aan alle algoritmen is voldaan volgt een plot van een koopzone. Deze zone is dynamisch en wijzigt over de tijd met de richting van de trend mee. Er zijn enkele situaties waarbij de zone naar beneden wordt bijgesteld. Echter, deze situaties zijn vrij zeldzaam en nooit groot qua waarde (denk aan 0% tot 2%). Een neerwaartse bijstelling kan voorkomen in een stilgevallen markt en is niet mogelijk tijdens een (felle) trend. De getoonde niveaus kunnen gebruikt worden voor derivaten strategieën (opties, turbo’s, speeders etc.). De kolom kan vrij vertaald worden als: “de trend is gezond genoeg om te kopen zolang de prijs in/boven deze zone beweegt”.
 • short-zone. Het zelfde als de koop-zone, maar dan voor negatieve trends.
 • TSTrailing Stop. Als de koers door deze waarden beweegt vervalt de koopconditie en is de kans op een verdere trendomkeer aanzienlijk. Ook hierbij geldt dat de waarde dynamisch is in de richting van de trend, met een enkele uitzondering in het geval van een low-volatility markt. Ook hier geldt dat een bijstelling in tegengestelde richting erg beperkt is en geen serieuze gevolgen heeft voor risk/reward. Voorbeeld: Een aandeel op 43.00 met een TS waarde van 39.80 kan een wijziging verwachten richting 39.35 (maar niet 36 oid).

Belangrijke beperkingen. Ieder handelssysteem of geautomatiseerd, algoritme gedreven systeem heeft beperkingen: de markt is geen eenheidsworst en correlaties veranderen over de tijd, seizoenen en dergelijke. Ons systeem ziet geen verschil tussen een sterke stijging en een overname of stock-split. Ook kan het voorkomen dat de dataleverancier fouten niet (op tijd) corrigeert, waardoor vreemde koersuitslagen zichtbaar zijn. We hebben enkele filters ingebouwd om dit tegen te gaan, maar uitsluiten is niet realistisch. Het is aan de gebruiker om deze tekortkomingen in het achterhoofd te houden.