S&P500: aanzienlijke verzwakking

Met de daling van vandaag wordt de (zwakke) herstelfase van de laatste twee maanden afgebroken. Dit heeft als gevolg dat de index (met name op de weekchart) een belangrijke lagere top heeft gevormd. De kans op een ABC-correctie is sterk gegroeid. In de regel corrigeert de “C-fase” 100% van de A-fase. In dit geval betekent dit dus een daling richting circa 1211. Zelfs een daling van 162% is niet uitgelsoten (wel miinder warschijnlijk), waarbij een daling richting 1112 mogelijk is. Deze tweede projectie is bijna gelijk aan de lows van 2011.

In beide gevallen is er veel neerwaarts potentieel, terwijl aan de bovenzijde de nieuwe top op 1374 relatief dichtbij ligt. Intermarket factoren steunen overigens een dergelijke ABC-correctie. De lezers zijn inmiddels bekend met ons lijstje van nerveuze indicatoren: Bond-yields, Valuta, Commodities (en in mindere mate CDS-spreads). Alle sturen aan op lagere koersen en enorme spanning op de fixed-income markten.

Al met al prepareren we ons voor een substantiële daling over de komende weken en maanden. Mogelijk wordt er roet in het eten gegooid door Ben ‘De Valsmunter’ Bernanke, maar we hebben onderhand steeds meer houvast voor een negatief scenario. Aan de bovenzijde is wat ons betreft de weg gebarricadeerd rondom 1374. Interessant genoeg bevindt Europa zich nog (nipt) boven dag-steun. Hier zou de komende dagen ongetwijfeld druk op worden gezet.

[tab:Daggrafiek]

[tab:Weekgrafiek]

[tab:END]

   Grafiek: Multicharts

Previous articleRandstad: correctie binnen dalende trend
Next articleHermes International: beeld brokkelt af
De artikelen op Buyem.nl zijn voornamelijk geschreven door A.J. Wessels Boer, CMT in Nederland en zijn bedoeld als informatie in algemene zin en zijn niet toegespitst op uw persoonlijke (financiële) situatie. Onze publicaties mogen derhalve niet beschouwd worden als een voorstel of aanbod tot 1) het aankopen of verhandelen van financiële instrumenten en/of 2) het afnemen een beleggingsadvies. De technische analyses van Buyem.nl zijn niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiële) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun adviseur. Buyem.nl ontvangt geen vergoeding van derden c.q. belanghebbende partijen voor welke analyse of Trade Tip dan ook.