Privacy Statement

Deze website is een initiatief van Buyem.nl. Voor de gehele website geldt onderstaand privacy statement:

Algemeen
Buyem.nl is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Buyem.nl houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening c.q. gebruik maakt van onze (interactieve) diensten of anderszins contact heeft met Buyem.nl, legt Buyem.nl gegevens vast (waaronder cookies). Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor de uitvoering van de dienstverlening en eventuele alert-service. Geen van de gegevens worden verstrekt, verkocht of doorgegeven aan derden of klanten van buyem.nl. De gegevens kunnen bij tijd en wijle worden gebruikt om nieuwe services van Buyem.nl aan te bieden c.q. kenbaar te maken.

Onderzoek door opsporingsinstanties
Buyem.nl kan, onder andere op grond van Wet Toezicht Effectenverkeer 1995, artikel 48, eerste lid, door toezichthouders of opsporingsinstanties worden verplicht om gegevens ter beschikking te stellen voor lopende onderzoeken.

Verbruiksgegevens
Elke server (www, wap, ftp, smtp, pop3, news- en chatservers) waar u op inlogt, registreert generieke gegevens over het verbruik, het telefoonnummer, het IP-adres, de in- en uitlogtijd (sessieduur) en de hoeveelheid informatie die verzonden wordt. Buyem.nl gebruikt deze informatie op algemeen niveau om haar diensten te beheren en om te kijken waar interesses liggen, zodat we onze diensten nog beter kunnen afstemmen op de wensen van onze gebruikers.

Niet-persoonsgebonden informatie
Buyem.nl verzamelt niet-persoonsgebonden informatie over haar gebruikers, bijvoorbeeld van de site waar vandaan u met een van onze sites verbinding hebt gemaakt. Deze informatie wordt alleen gebruikt om te helpen onze service zo efficiënt mogelijk in te richten. Ook deze informatie wordt in geen geval verstrekt/verkocht aan derden.

Sites van derden
Buyem.nl is niet verantwoordelijk voor de privacymaatregelen die andere websites nemen, ook niet als deze aan Buyem.nl zijn gekoppeld of als u via Buyem.nl andere sites bezoekt. Het voordeel van het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde gegevens bevatten van een computer die een website bezoekt. Cookies worden opgeslagen op de harde schijf van de pc en zorgen ervoor dat men gemakkelijker en sneller kan surfen over het web, omdat eerder bezochte websites de computer ‘herkennen’. U hoeft dus, als u deze sites opnieuw bezoekt, niet steeds opnieuw dezelfde gegevens in te voeren. Vrijwel alle toonaangevende websites maken gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren. De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. U kunt uw browser zo instellen, dat deze geen cookies accepteert of dat u wordt gewaarschuwd als cookies aan je pc worden verzonden. Het is mogelijk dat bij het weigeren van cookies, bepaalde diensten en delen van de websites niet of niet goed werken.

Wijzigingen
Buyem.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid.