Nasdaq100 – 3 nov 2015

Het recente herstel heeft de index zelfs richting de all-time-highs op 4704 gebracht (27 maart 2000). De omstandigheden zijn volledig anders dan toen; nu is er sprake van vrijwel negatieve rente (effectief al negatief en NIRP om het hoekje) en gigantische stock-buybacks van de bedrijven die met ‘gratis geld’ van het QE programma hun eigen aandelen kunnen inkopen. Ook het opkopen van aandelen door centrale banken (aangepast mandaat?) van onder meer de SnB, BoJ en mogelijk ook de ECB (doen ze nog geheimzinnig over) stuwt de koersen hoger.

De som is evenwel gelijk aan de 2000-2001 situatie: een ongezonde en niet-vrijemarkt gedreven bubbel waar ongetwijfeld weer grootschalige ellende uit voort gaat komen. Wanneer en hoe is niet bekend. Wel is duidelijk dat risicoperceptie – de basis van prijsvorming en beleggen c.q investeren  – volledig is ontregeld. Dat is, zacht uitgedrukt, geen goede zaak.

Kijken we puur charttechnisch naar de markt – wat eigenlijk niet meer mogelijk is onder de huidige omstandigheden – dan zien we een dunne rally met niet al te veel potentieel meer. De all-time-high op 4704 fungeert als mini horde (alleen psychologisch), met daarboven projecties op 4796 en 5222. Meteen moet worden toegevoegd dat de berekeningen moeizaam zijn door de grote spikes van augustus, september en oktober. We hebben conservatief gerekend en zien de grenzen meer als wazige referentiepunten dan harde barrières.

Al met al een ongezonde markt waarin het niet interessant beleggen is. Te veel risico, zwakke intermarket ontwikkelingen, niet veel potentieel en slappe indicatoren. Te sterk om te shorten en veel te gevaarlijk om te kopen. We zoeken onze heil elders. Precious metals, suiker en in mindere mate mais en graan geven veel betere kansen en beduidend lagere risico’s.

  • Primaire trend: positief
  • Vooruitzichten: gevaarlijke uptrend, wij doen niets
  • Steun: 4603 / 4355 / 4085-
  • Weerstand: 4688 / 4796* / 5222*

Weekgrafiek Nasdaq100

nasdaq100_3nov2015

Previous articleZilver – 27 okt 2015
Next articleAegon – 6 nov 2015
De artikelen op Buyem.nl zijn voornamelijk geschreven door A.J. Wessels Boer, CMT in Nederland en zijn bedoeld als informatie in algemene zin en zijn niet toegespitst op uw persoonlijke (financiële) situatie. Onze publicaties mogen derhalve niet beschouwd worden als een voorstel of aanbod tot 1) het aankopen of verhandelen van financiële instrumenten en/of 2) het afnemen een beleggingsadvies. De technische analyses van Buyem.nl zijn niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiële) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun adviseur. Buyem.nl ontvangt geen vergoeding van derden c.q. belanghebbende partijen voor welke analyse of Trade Tip dan ook.