Great Portland Estates (UK): uitbraak aanstaande?

Tot nu toe is Great Portland nog neutraal. Echter, onderhuidse kracht is al zichtbaar en nu de bredere sector aantrekt zou dit een goede koopkandidaat kunnen worden. Triggers zijn nodig: koersvorming boven ~372 zou de MA200 breken en een complexe bodemformatie op weekbasis voltooien. Met een beetje fantasie is daar een H&S-formatie te destilleren. Deze formatie doet er overigens niet zo gek veel toe; belangrijker is de fors hogere bodem en aantrekkend momentum, alsmede de start van een nieuwe Wave 3 uptrend als de weerstand rondom 372 overtuigend wordt geslecht. Aan de bovenzijde is dan ruimte richting ruwweg 450.

  • Primaire trend: neutraal
  • Secundaire trend: neutaal
  • Steun: 348.10 / 305.40
  • Weerstand: 372 / 398.80 / 450
  • Marktfase: consolidatie onder weerstand
  • Sector: Euro Stoxx 600 Real Estate (positief)
  • Fonds informatie

Daggrafiek Great Portland Estates (London):

Grafiek: Multicharts

Previous articleEuro Stoxx 600 Real Estate: duidelijke verbetering
Next articleICADE: Uitgebroken
De artikelen op Buyem.nl zijn voornamelijk geschreven door A.J. Wessels Boer, CMT in Nederland en zijn bedoeld als informatie in algemene zin en zijn niet toegespitst op uw persoonlijke (financiële) situatie. Onze publicaties mogen derhalve niet beschouwd worden als een voorstel of aanbod tot 1) het aankopen of verhandelen van financiële instrumenten en/of 2) het afnemen een beleggingsadvies. De technische analyses van Buyem.nl zijn niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiële) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun adviseur. Buyem.nl ontvangt geen vergoeding van derden c.q. belanghebbende partijen voor welke analyse of Trade Tip dan ook.