Euro Stoxx 600 Banks: oppassen

De banken willen even niet meer omhoog. Ook in de VS is de uptrend nogal abrupt stilgevallen. Weerstand blijft intact rond 161.23. Op zichzelf is dit binnen een uptrend niet noodzakelijkerwijs negatief, maar de tijdspanne en prijsverschil tussen de start van de Primaire uptrend en het stilvallen – wat ons betreft – veel te kort. Met moeite werd de week-pivot op ~152 gebroken, vervolgens kwam de trend niet verder dan ~161. Een ander teken van onderhuidse zwakte is het feit dat de eerste target op 166 niet eens is genaderd. Al met al signalen dat de uptrend op dagbasis zwak is en de situatie op de week-chart als fragiel moet worden betiteld.

Oppassen, mijden, afbouwen, afdekken. Dit zijn de termen die meteen te binnenschieten als we het geheel van de banken sector bekijken. Interessant genoeg liggen de Insurance aandelen er wat beter bij. Hier komen we later vandaag op terug.

Daggrafiek Euro Stoxx 600 Banks: 

 

Grafiek: Multicharts

Previous articleTrade Tip K+S (DE)
Next articleDelta Lloyd: nieuwe sell
De artikelen op Buyem.nl zijn voornamelijk geschreven door A.J. Wessels Boer, CMT in Nederland en zijn bedoeld als informatie in algemene zin en zijn niet toegespitst op uw persoonlijke (financiële) situatie. Onze publicaties mogen derhalve niet beschouwd worden als een voorstel of aanbod tot 1) het aankopen of verhandelen van financiële instrumenten en/of 2) het afnemen een beleggingsadvies. De technische analyses van Buyem.nl zijn niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiële) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun adviseur. Buyem.nl ontvangt geen vergoeding van derden c.q. belanghebbende partijen voor welke analyse of Trade Tip dan ook.