Disclaimer

De artikelen op Buyem.nl zijn geschreven door medewerkers van Buyem.nl in Nederland en zijn bedoeld als informatie in algemene zin en zijn niet toegespitst op uw persoonlijke (financiële) situatie. Onze publicaties mogen derhalve niet beschouwd worden als een voorstel of aanbod tot 1) het aankopen of verhandelen van financiële instrumenten en/of 2) het afnemen van een beleggingsadvies. De technische analyses van Buyem.nl zijn niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiële) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun adviseur. De in de technische analyses genoemde standpunten en vooruitzichten zijn door Buyem.nl gegeven in zijn hoedanigheid als technisch analist. De schrijver(s) heeft geen persoonlijke belangen in de genoemde aandelen producten ten tijde van publicatie, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is vermeld.

Buyem.nl medewerkers, waaronder tevens begrepen personen die zijn betrokken bij het opstellen of de uitgifte van dit materiaal, kunnen van tijd tot tijd een long- of short-positie aanhouden in effecten, futures, opties, derivaten of andere financiële instrumenten waarnaar in dit materiaal wordt verwezen. De vermelde koersen van in dit materiaal genoemde effecten gelden per de aangegeven datum en zijn slechts indicatief. Er is geen garantie dat tegen deze koers daadwerkelijk transacties kunnen worden uitgevoerd bij een bank/broker. Onze opinies zijn gebaseerd op beleggingsonderzoek middels technische analyse.

Reproductie in welke vorm ook van de inhoud van deze website is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden tenzij voor persoonlijk gebruik. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de hier genoemde indices behoren toe aan de relevante Index Sponsoren. De relevante Index Sponsoren zijn op generlei wijze betrokken bij de totstandkoming of verkoop van effecten, noch wordt door hen enig advies tot aankoop van effecten gegeven.