Chart Only: JGB10

We presenteren de grafiek niet als belegging (vanuit de short natuurlijk) maar als intermarket element. Ongeveer een kwart van de overheidsbestedingen gaan naar de couponbetalingen (en die zijn onder 1%). Mocht de rente daar stijgen met 1%, dan gaat vrijwel 100% van de overheidsinkomsten richting rentebetalingen. De grap is, de rente kan niet stijgen (niet zonder giga-crisis), want de enige koper van staatspapier is de Bank of Japan (BoJ).  De losgeslagen QE-carrousel is compleet: de vrije markt is verdwenen en QE kan praktisch niet of zeer moeilijk worden teruggedraaid.

Het is het melden waard dat de schuldenpositie van Japan vrijwel geheel ligt bij de overheid en diens bestedingen. Particuliere schulden en bedrijfsschulden zijn beperkt en ver onder de westerse gemiddelden. Een slordige 8 jaar geleden was het gemiddelde spaarsaldo 120.000 dollar per gezin (te vergelijken met nog geen 30k in Nederland en 5k in de USA). Dit is inmiddels flink aan het dalen door forse belastingverhogingen en stijgende kosten in levensonderhoud. Ook interessant is de sterke positie van alle grote banken. Dekkingsgraden fluctueren rondom 20% (!), dus daar verwachten we niet enorme problemen mee – tenzij ze volledig gedekt zijn door de JGBs natuurlijk.

Een enorme crisis gaat ontstaan in Japan. Wanneer is niet duidelijk; het piramidespel kan langer aanhouden dan je denkt. Sterker nog, overheden moeten wel de schone schijn ophouden tot het niet anders kan. Het gaat pijn doen. Hier ook.  Bedankt overheid. Laten werken, sparen en vervolgens de bevolking kaalplukken via ‘goede inflatie’ (=belasting onder een andere naam) en volledig wanbeleid.

Hoe te acteren als belegger. Dit is krankzinnig moeilijk om twee redenen. Allereerst de interconnectie van de markten (wie heeft er overexposure aldaar? Pensioenfondsen? Bedrijven?). Ten tweede is de bredere markt verschrikkelijk ontregeld door de quasi-communistische c.q. socialistische overheden en centrale banken. Er is weinig vrije market meer waar prijzen tot stand kunnen komen en creatieve destructie kan plaatsvinden. (QE houdt bedrijven in leven die allang omgevallen zouden moeten zijn en dus ruimte maken voor verbetering). Anders gezegd, alternatieve beleggingen of zijn beperkt en/of moeilijk te vinden. Als we wat vinden, dan gaan we dat delen.

Duidelijk is wel dat iedere vorm van JPY exposure gemeden moet worden als de pest. Hetzij in valuta, hetzij in aandelen.

Maandgrafiek JGB10 (Japan)

jgb_4mar2015

Previous articleAEX Intraday (4 mar 2015)
Next articleValiant (CH): als alternatief…?
De artikelen op Buyem.nl zijn voornamelijk geschreven door A.J. Wessels Boer, CMT in Nederland en zijn bedoeld als informatie in algemene zin en zijn niet toegespitst op uw persoonlijke (financiële) situatie. Onze publicaties mogen derhalve niet beschouwd worden als een voorstel of aanbod tot 1) het aankopen of verhandelen van financiële instrumenten en/of 2) het afnemen een beleggingsadvies. De technische analyses van Buyem.nl zijn niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiële) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun adviseur. Buyem.nl ontvangt geen vergoeding van derden c.q. belanghebbende partijen voor welke analyse of Trade Tip dan ook.